CNTdata - IT Outsourcing Services

Programy dla firm


Outsourcing IT


Sieci komputerowe


Przetwarzanie danych


Szkolenia


Inne usługi


  Outsourcing IT
Niższe koszty
Programy dla firm
IT Outsourcing Services
 

Subiekt 5 EURO

 
 

 

Subiekt 5 EURO

Subiekt 5 EURO to nowa wersja popularnego systemu do obsługi sprzedaży - Subiekta 5. Program wzbogacony jest o niezbędne zmiany wynikające z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Zawiera komplet funkcji potrzebnych do prowadzenia małego i średniego przedsiębiorstwa (m.in. wystawianie faktur i innych dokumentów handlowych, kontrola stanów magazynowych, tworzenie przydatnych zestawień i raportów). Subiekt 5 EURO posiada także szereg modyfikacji, które czynią ten program nowoczesnym narzędziem do prowadzenia firmy handlowej, usługowej i produkcyjnej w warunkach unijnych.

Główne cechy programu to:

 • pełna obsługa magazynowo-finansowa firmy: wszystkie typy dokumentów handlowych, magazynowych, kasowych i bankowych, rejestracja transakcji wewnątrzunijnych, możliwość ustalania formy wydruku;
 • możliwość sprzedawania towarów w ujęciu wartościowym;
 • obsługa kart kredytowych;
 • ewidencja i rozliczanie należności i zobowiązań (historia płatności dokumentu, raporty kasowe, wystawianie not odsetkowych i wezwań do zapłaty itp.);
 • możliwość udzielania i rozliczania zaliczek (także przez skojarzenie dwóch dokumentów);
 • bogate możliwości definiowania cen zakupu i sprzedaży, jednostek miar, form płatności, upustów, poziomów cen, walut; automatyczne przeceny; raporty z przeprowadzonych przecen;
 • rozbudowane kartoteki towarów, usług, kompletów (uproszczona obsługa produkcji), opakowań zwrotnych; zapisywanie historii zmian w kartotekach;
 • pełna kartoteka kontrahentów: z uwzględnieniem m.in. numeru identyfikacyjnego podatnika w Unii Europejskiej, z podziałem na odbiorców i dostawców; kontrola zadłużenia; komunikat wyświetlany przy wystawianiu dokumentu, udzielanie upustów przy osiągnięciu określonego obrotu, dane płatnika i odbiorcy;
 • rozbudowana kalkulacja cen; uproszczony cennik z możliwością importowania przez programy Microsoft Word i Microsoft Excel;
 • prowadzenie ewidencji stanów wielu magazynów wg zasady LIFO lub FIFO w rzeczywistych cenach zakupu; usprawniona funkcja kontroli stanów minimalnych; możliwość rezerwacji stanów magazynowych i wydawania dyspozycji za pomocą zamówień;
 • drukowanie na dowolnej drukarce kodów kreskowych i etykiet z cenami, np. w formie naklejek;
 • usprawniony mechanizm szybkiego wyszukiwania towarów i kontrahentów wg dowolnych kryteriów;
 • wszystkie niezbędne słowniki, w tym słownik państw z obsługą kodów krajów Unii Europejskiej;
 • sporządzanie wielu zestawień i raportów (rejestr VAT, bilans, remanent na dowolny dzień, wyliczenie zrealizowanej marży, szczegółowa analiza i graficzna prezentacja wyników sprzedaży, zestawienia dotyczące opakowań zwrotnych itp.); możliwość dołączania własnych zewnętrznych modułów zestawień;
 • moduł do obsługi promocji cenowych pozwalający dynamicznie kształtować politykę handlową firmy;
 • szczegółowa konfiguracja parametrów pracy programu; system uprawnień dla użytkowników;
 • wielopoziomowa współpraca z większością używanych w Polsce drukarek i kas fiskalnych oraz czytników kodów kreskowych; obsługa najnowszych modeli urządzeń fiskalnych;
 • rozbudowany system archiwizacji danych; wbudowane zabezpieczenie przed awariami; możliwość przeprowadzania archiwizacji w czasie pracy w sieci oraz archiwizowania danych wybranego podmiotu; ulepszona kompresja danych;
 • przyjazny interfejs użytkownika - obsługa za pomocą myszki, podręczne kalendarzyki, automatyczne przeliczanie dat, zakładki ułatwiające przełączanie się między ekranami itp.;
 • praca jednostanowiskowa lub w sieci komputerowej (licencja podstawowa na 3 stanowiska komputerowe); możliwość przenoszenia danych na dyskietce lub przesyłania ich przez modem oraz definiowania schematów komunikacji;
 • praca w systemie MS-DOS lub w oknie DOS w systemie Windows; współpraca z programami księgowymi Insertu: Rewizorem dla Windows i Rewizorem 3 EURO oraz Rachmistrzem 4 EURO.

W podstawowej wersji pakietu znajduje się licencja do pracy na trzech stanowiskach komputerowych.

Dotychczasowi użytkownicy Subiekta 5 mogą zakupić specjalne rozszerzenie w wersji 3-stanowiskowej lub wielostanowiskowej.


Szczegółowy opis

Sprzedaż i zakup

 • wystawianie dokumentów handlowych: faktur VAT zakupu i sprzedaży, faktur korygujących zakupu i sprzedaży, paragonów, dokumentów zwrotów ze sprzedaży detalicznej oraz zamówień od klientów i dostawców;
 • możliwość wystawiania dokumentów handlowych w cenach netto lub brutto;
 • rejestracja transakcji wewnątrzunijnych (nabycie, dostawa, transakcja trójstronna);
 • możliwość sprzedawania towarów w ujęciu wartościowym (automatyczne wyliczanie ilości towaru za określoną kwotę);
 • możliwość usuwania lub anulowania dokumentu (ślad po anulowanym dokumencie zostaje);
 • możliwość odłożenia dokumentu do późniejszej realizacji (np. gdy w magazynie brakuje konkretnego towaru); odłożony dokument może zostać mimo to wydrukowany dla klienta;
 • wydruk dokumentu w postaci zdefiniowanej przez użytkownika (do wyboru wiele wzorców wydruku);
 • opcja Powiel dokument;
 • ulepszony mechanizm numeracji dokumentów (np. numerowanie z uwzględnieniem miesiąca, symbolu magazynu lub roku w pełnym formacie) z możliwością ręcznych zmian (np. rezerwacja numerów) oraz korzystania z automatycznej kontroli luk w numeracji;
 • możliwość zablokowania edycji już wystawionych dokumentów;
 • możliwość automatycznej rejestracji paragonów i faktur VAT sprzedaży na drukarce fiskalnej;
 • możliwość przypisania dokumentom definiowalnej kategorii, przydatnej do analiz oraz do współpracy z systemem finansowo-księgowym Rewizor;
 • wybór kontrahenta i towaru z listy z możliwością szukania po różnych kolumnach, wyszukiwania dowolnego ciągu znaków lub poprzez rozbudowany mechanizm InsTYNKT;
 • możliwość dopisania nowego kontrahenta lub poprawienia jego danych podczas wypisywania lub poprawiania dokumentu;
 • możliwość dodania nowego towaru i przeprowadzenia kalkulacji jego cen już przy jego zakupie;
 • możliwość wybierania dostaw i magazynów podczas wystawiania dokumentu sprzedaży (dokumenty MM wystawiane są w tle);
 • wystawianie dokumentu na podstawie zamówienia;
 • możliwość łączenia kilku zamówień od jednego dostawcy w jedno lub automatycznego generowania zamówień od dostawców na podstawie zamówień od klientów;
 • wystawianie dokumentu na podstawie jednego lub kilku dokumentów WZ lub PZ;
 • przydzielanie klientom stałych lub ruchomych upustów oraz określanie form płatności;
 • możliwość wprowadzenia wielu form płatności dla jednego dokumentu (np. gotówka, karta, kredyt, przelew);
 • definiowalne słowniki upustów, form płatności, kont, grup i wiele innych;
 • obsługa kart płatniczych (obsługa płatności do innych płatników, w tym centrów rozliczeniowych);
 • obsługa kart rabatowych i kart stałego klienta (za pomocą czytnika kodów kreskowych lub kart magnetycznych);
 • możliwość obliczania reszty w złotówkach przy przyjmowaniu zapłaty w EURO;
 • możliwość ręcznego modyfikowania wartości dokumentu zakupu w rozbiciu na poszczególne stawki VAT (w przypadku księgowania faktury zakupu wypisanej z błędem przez dostawcę);
 • możliwość zbiorczej zmiany stawki VAT na 22% (dla branży budowlanej).

Magazyn

 • wystawianie dokumentów magazynowych: wydań i przyjęć zewnętrznych (WZ, PZ) i wewnętrznych (RW, PW), przesunięć magazynowych (MM);
 • wprowadzenie rozdziału dokumentów FZ i PZ oraz FS i WZ (faktura nie zdejmująca towaru ze stanu magazynowego);
 • rozszerzone możliwości ustalania zawartości i wydruku dokumentów magazynowych - identyczne jak w przypadku dokumentów obrotowych;
 • możliwość wystawiania dokumentów WZ również w cenach sprzedaży z naliczonym podatkiem VAT;
 • możliwość przygotowania i wykonania inwentaryzacji, druk formularza inwentaryzacji;
 • szczegółowa ewidencja stanów magazynowych w poszczególnych magazynach w rozbiciu na poszczególne ceny zakupu (dostawy) - ruchome ceny zakupu towarów;
 • możliwość wybierania dostaw i magazynów podczas wystawiania dokumentu wydania (dokumenty MM wystawiane w tle);
 • możliwość wprowadzania dyspozycji poprzez blokowanie danych w sieci (przy jednoczesnym wypisywaniu wielu dokumentów z tym samym towarem);
 • zdejmowanie towaru ze stanów magazynowych zgodnie z zasadą "pierwsze weszło, pierwsze wyszło", "ostatnie weszło, pierwsze wyszło" lub poprzez wskazanie konkretnej dostawy;
 • ulepszona i rozbudowana kontrola stanów minimalnych;
 • kontrola stanów magazynowych na powtórzonych pozycjach już podczas edycji;
 • precyzyjne obliczanie kosztu sprzedaży każdej pozycji towarowej oraz zrealizowanej marży;
 • analiza ruchu towaru, kompletu lub opakowania zwrotnego - kartoteka magazynowa z wszystkimi przychodami i wydaniami.

Kasa i bank

 • wystawianie i wydruk dokumentów kasowych (KP, KW) oraz bankowych poleceń przelewu (wydania i przyjęcia);
 • możliwość definiowania wielu kas gotówkowych oraz rachunków bankowych;
 • dokumenty przesunięć między kasami i rachunkami bankowymi (wpłata na konto);
 • należności i zobowiązania generowane automatycznie na podstawie wypisywanych dokumentów handlowych;
 • możliwość dodania należności lub zobowiązania niepowiązanego z dokumentem (np. dług prywatny);
 • możliwość stosowania zaliczek i kompensat;
 • możliwość wystawiania dokumentów korygujących, zmniejszających kwotę należności wynikającą z faktury źródłowej;
 • rozbudowane możliwości rozliczania dokumentów przez skojarzenie, np. rozliczanie wpłat lub zaliczek przez skojarzenie dokumentu KP z fakturą sprzedaży czy też kompensata dwóch faktur (powstaje nowy dokument księgowy);
 • możliwość grupowania należności według miasta lub firmy (przydatne dla przedstawicieli handlowych);
 • możliwość śledzenia, sumowania i rozliczania (zbiorczo lub pojedynczo według podmiotu) wszystkich lub tylko spóźnionych należności i zobowiązań;
 • obsługa zmiennej tabeli kursów walut - kursy sprzedaży i zakupu;
 • sporządzanie i wydruk codziennego raportu kasowego i bankowego;
 • wystawianie not odsetkowych (także do rozliczonych już dokumentów) z uwzględnieniem odsetek urzędowych lub własnych stałych albo jednorazowych;
 • drukowanie wezwań do zapłaty;
 • drukowanie najnowszych wzorów bankowych poleceń przelewów za pomocą Subiekta 5 EURO lub za pomocą programu Przelewy 2.

Kartoteki

 • bardzo rozbudowane kartoteki firm, towarów, usług, kompletów i opakowań zwrotnych wspólne dla wszystkich magazynów;
 • kartoteka kompletów - towarów zmontowanych z innych towarów (obsługa prostej produkcji); dostępne są operacje montażu i demontażu (w skład kompletu może wchodzić tez usługa);
 • komplety wielopoziomowe składające się z innych kompletów (prosta obsługa bardziej złożonych procesów produkcyjnych);
 • możliwość dowolnego definiowania grup towarów, usług, kompletów i opakowań;
 • rozbudowane funkcje i nowe parametry w kartotece kontrahentów (grupa, komunikat wyświetlany przy wystawianiu dokumentów, e-mail, WWW, upust warunkowy przy określonym obrocie, dane płatnika i odbiorcy, pracownik obsługujący danego kontrahenta, definiowalne pola własne, uwzględnienie numeru identyfikacyjnego VAT podatnika zarejestrowanego w UE);
 • rozbudowane funkcje i nowe parametry w kartotece towarów (towar sprzedawany przez wartość, WWW, unikatowa nazwa fiskalna, inna stawka VAT przy zakupie, definiowalne pola własne itp.);
 • zapisywanie historii zmian w kartotekach;
 • 20-znakowy kod alfanumeryczny ułatwiający wyszukiwanie towaru lub kontrahenta;
 • 50-znakowa skrócona nazwa towaru, 120-znakowa nazwa pełna i dowolnej długości opis (oraz specjalna skrócona nazwa fiskalna);
 • pięć poziomów cen sprzedaży dla towarów i usług;
 • symbol SWW, PKWiU oraz stawka VAT dla każdego towaru i usługi;
 • kod kreskowy towaru z opcjonalną kontrolą zgodności z jednym ze standardów, np. EAN-13;
 • podawanie kodu towaru według producenta lub dostawcy oraz określanie jego stanu minimalnego;
 • pięć poziomów dodatkowych jednostek miary dla każdej pozycji osobno;
 • możliwość przeprowadzania automatycznych zmian cen towarów (przecen) z uwzględnieniem zmiennych kursów walut, cen zakupu lub stałych narzutów;
 • rozbudowana kalkulacja cen sprzedaży każdego towaru z uwzględnieniem ceny zakupu w walucie, cła, podatku granicznego i akcyzy oraz narzutu, marży lub jednostkowego zysku i podatku VAT;
 • 50-znakowa skrócona nazwa kontrahenta, 120-znakowa nazwa pełna i dowolnej długości opis oraz notes-kalendarium;
 • możliwość ustalania listy pracowników każdej firmy uprawnionych do odbioru dokumentów;
 • definiowanie i drukowanie naklejek adresowych i etykiet z cenami, obszerna baza gotowych formatów etykiet dostępnych na rynku;
 • przygotowanie cenników i ofert z możliwością definiowania szablonu wydruku (w tym druk w 2 lub 3 kolumnach oraz eksport do programów Microsoft Excel i Microsoft Word);
 • moduł do obsługi promocji cenowych pozwalający dynamicznie kształtować politykę handlową firmy;
 • możliwość importu asortymentu z uprzednio zaprogramowanej kasy fiskalnej.

Zestawienia i raporty

 • szczegółowe, definiowane raporty dotyczące dokumentów, towarów, kontrahentów, kasy, banku oraz należności i zobowiązań;
 • szczegółowy bilans firmy za dowolny okres oraz szybki bilans na bieżący dzień;
 • rejestr sprzedaży i zakupu VAT (kilka rodzajów wydruku);
 • remanent na dzień bieżący oraz na dowolny dzień wstecz z wyszczególnieniem poszczególnych cen zakupu;
 • historia płatności dokumentu, lista dokumentów z danego dnia, lista towarów zamówionych i wiele innych zestawień;
 • zestawienie sprzedaży lub zakupu (według dat lub asortymentu) z wyliczeniem obrotu, zysku i zrealizowanej marży (z dokładnością do poszczególnych towarów lub dokumentów);
 • możliwość sporządzania zestawień dla opakowań zwrotnych (ruch opakowań, ich ilość u kontrahenta, remanent);
 • specjalne analizy: zmian stanów magazynowych w czasie, wiarygodności płatniczej kontrahenta oraz przewidywanej płynności finansowej firmy;
 • możliwość rozliczania pracowników na podstawie zestawienia prezentującego wartość dokumentów wystawionych przez poszczególne osoby;
 • zestawienie kontrahentów przekraczających określony próg obrotu;
 • konto księgowe dla wielu firm, umożliwiające zapoznanie się z rzeczywistym stanem rozliczeń;
 • szczegółowa analiza sprzedaży w podanym okresie (z uwzględnieniem m.in. stanu zapasów, wielkości zamówień, średniej sprzedaży dziennej);
 • możliwość wydrukowania lub zapisania do pliku raportu z przeprowadzonej przeceny;
 • możliwość tworzenia i podłączania własnych modułów zestawień (menedżer zestawień własnych);
 • mechanizm tworzenia własnych zestawień SQL (zadawanie dowolnych zapytań SQL, parametryzacja, menedżer zestawień).

Profile i uprawnienia

 • rozbudowane uprawnienia i ustawienia oparte o mechanizm profili użytkowników (np. sprzedawczynie, kasjerki, magazynierzy, księgowe);
 • możliwość definiowania dowolnej liczby profili i przypisywania ich do użytkowników;
 • możliwość definiowania dla każdego profilu dostępu do opcji (uprawnienia w pełni odwzorowujące menu programu - do najdrobniejszych opcji);
 • możliwość definiowania dla każdego profilu dostępu do elementów ekranowych (pól, przycisków, selektorów, itp.) dla ekranów edycji poszczególnych typów dokumentów (dla każdego typu osobno lub zbiorczo) oraz dla ekranów edycji kartotek towarów (usług, kompletów i opakowań zwrotnych) oraz firm;
 • możliwość definiowania dla każdego profilu dostępu do poszczególnych magazynów (bez ograniczeń do 10-ciu);
 • możliwość definiowania dla każdego profilu wyglądu listy z zawartością dokumentu (dla każdego typu dokumentu osobno); w tym możliwość dodawania własnych pól z szerokiej gamy pól z kartoteki towaru;
 • możliwość definiowania dla każdego profilu układu oraz sposobu sortowania listy towarów (dla każdego typu dokumentu lub zbiorczo) oraz listy firm;
 • możliwość definiowania dla każdego profilu sposobu otwierania listy towarów z poziomu zawartości dokumentu (lista stała, jednorazowa, automatyczna).

Funkcje administracyjne i techniczne

 • obsługa wielu podmiotów gospodarczych (wymaga osobnych licencji);
 • możliwość rejestracji programu zdalnie przez Internet;
 • ulepszony, wbudowany system monitorowania transakcji - cofanie niedokończonej transakcji w bazie danych po awarii zasilania lub komputera;
 • osobne identyfikatory i hasła dla poszczególnych użytkowników programu oraz możliwość ustalania ich uprawnień przez przypisanie do profilu użytkownika (patrz wyżej);
 • automatyczna archiwizacja danych za pomocą wbudowanego, rozbudowanego narzędzia;
 • możliwość przeprowadzania archiwizacji w czasie pracy w sieci (inni użytkownicy mają w tym czasie możliwość odczytu danych);
 • możliwość przeprowadzania archiwizacji dla wszystkich i pojedynczych podmiotów;
 • lepsza kompresja danych i zabezpieczenie archiwum hasłem (możliwość automatycznego nazywania plików archiwów na podstawie daty);
 • usprawniony mechanizm umożliwiający kontrolę i naprawę danych po awariach komputera lub zasilania albo w przypadku uszkodzenia nośnika;
 • szyfrowanie danych (możliwość wyboru formatu zapisu - zwykłe pliki DBF lub format zaszyfrowany - opcjonalna praca na danych niezaszyfrowanych);
 • rozbudowane parametry systemu: numerowanie dokumentów, układ listy, słowniki upustów lub form płatności, postać list towarów i kontrahentów (wraz z ich uporządkowaniem), zestaw kolorów i wygaszacz ekranu;
 • różne układy list i kolumn w zawartości poszczególnych dokumentów dla poszczególnych użytkowników lub grup użytkowników;
 • możliwość zdecydowania o poziomie zabezpieczeń mechanizmu obsługi transakcji, a co za tym idzie szybkości jego pracy w sieci (obniżenie restrykcyjności z zyskiem szybkości, przy pracy na bezpiecznym serwerze zabezpieczonym przez UPS);
 • definiowanie parametrów podłączonych drukarek (konwersja polskich znaków, kody sterujące, czcionki i atrybuty, rodzaj papieru, długość strony, port), obsługa drukarek igłowych, atramentowych i laserowych;
 • możliwość współpracy z dowolną liczbą drukarek (jedna wybrana jako domyślna) w tym drukarek sieciowych, GDI i podłączanych do systemu Windows przez port USB (pracujących wyłącznie w Windows);
 • rozbudowany menedżer wzorców wydruków - możliwość ustalania osobnych wzorców wydruków dla każdego z podmiotów, dla każdego użytkownika i typu dokumentu;
 • możliwość zmiany wzoru wydruku lub drukarki przed wydrukiem.

Pozostałe możliwości

 • możliwość wymiany danych (dokumentów i cenników) za pomocą zewnętrznych zbiorów przesyłanych na dyskietce - obsługa komunikacji oddziałów lub przedstawicieli handlowych z centralą (w tym format Subiekta dla Windows);
 • możliwość definiowania schematów komunikacji; komunikacja paczkami danych (np. do biura rachunkowego, oddziału, akwizytora, centrali);
 • format wymiany plików ES5 (plus obsługa plików ES4, TS4 oraz EDI++ czyli EPP);
 • obsługa polskich znaków na ekranie, klawiaturze i drukarce;
 • wbudowany kalkulator;
 • ulepszony interfejs komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi (automatyzacja najczęstszych operacji, rozbudowany dziennik komunikacji);
 • usprawniona współpraca z urządzeniami zewnętrznymi (dwukierunkowa synchronizacja informacji między programem a urządzeniami, w pełni instalowalne sterowniki);
 • współpraca z czytnikami kodów kreskowych i kart magnetycznych (przez złącze RS-232 lub złącze klawiatury);
 • współpraca z kilkudziesięcioma modelami kas fiskalnych;
 • obsługa multiplekserów Falwi, Elzab i MPX-4s;
 • współpraca z systemami księgowymi: Rewizorem dla Windows (dzięki pełnej obsłudze formatu EDI++), Rewizorem 3, Rachmistrzem 4 EURO oraz Gratyfikantem 3.

 

Więcej informacji uzyskasz pisząc do nas na adres info@cntdata.pl
Strona główna | O firmie | Oferta | Programy dla firm | Rozwiązania autorskie | Mapa strony | Kontakt
© 2006-2012 CNTdata
www.kartydvb.pl   www.dvbcards.eu   www.cntdata.pl